Vätgas

Vätgas

Som sagt vätgas är ju det alternativa bränsle som ligger mig varmast om hjärtat. Vätgas består av två väteatomer och har den kemiska beteckningen H2. Väte är både det lättaste och vanligaste grundämnet i vår atmosfär och är vid rumstemperatur gasformigt.

Precis som elektricitet så är vätgas en energibärare, det betyder att vätgas i sig själv inte är någon energi. Den fungerar däremot utmärkt att använda till att lagra, transportera och lagra energi med.

Det är väldigt flexibelt att framställa vätgas eftersom det i princip kan framställas ur alla typer av energikällor. Idag kommer framställningen främst från naturgas men i framtiden kommer framställningen mer och mer att gå över till sol- och  vindkraft men även från biogas och biomassa.

Idag framställer man vätgas genom elektrolys av vattnet vilket separerar väteatomer och syreatomer från varandra. Detta är förhållandevis dyrt i dag men forskning och utveckling går hela tiden framåt.

Det finns även vätgasbilar att köpa idag även om de är väldigt dyra samt att det är väldigt att tanka dem. Det finns en tankstation i bland annat Malmö idag och förhoppningsvis så kommer det att bli fler och fler ju mer utvecklingen går framåt. Här är ett klipp från TV4 Nyhetsmorgon om en vätgasbil från Hyundai så du kan få ännu lite mer information.

För mig är detta helt rätt sätt att arbeta, ta en energikälla som sol, vind eller vatten som är helt naturlig och använd den energin för att framställa en naturlig gas som inte förstör naturen, varken vid tillverkning eller användning. Förhoppningsvis så kommer vi en dag att sluta använda kol, olja och kärnkraft helt och hållet och jag hoppas att denna dagen inte kommer att vara långt borta.

läs mer