Alternativa energikällor

Alternativa energikällorDet finns flera olika alternativ att använda som energikälla än enbart olja och jag tänkte göra en kortare presentation av de som jag känner är riktigt bra alternativ.

Naturgas
Är ett bra alternativ av  fossila bränslen då det ger mindre utsläpp av koldioxid än vad till exempel olja och kol gör. Det finns möjlighet att bygga ut naturgasledningarna i Danmark, vilket dock resulterar i att Sverige än en gång blir väldigt beroende av enbart en energikälla.

Biobränslen
Ger inget koldioxidutsläpp eftersom den koloxid som frigörs vid eldningen kommer från atmosfären från början. Detta ger ungefär samma miljöförstöring om att elda felaktigt.

Vindkraft
Har utvecklats mycket under åren och har idag ett väldigt konkurrenskraftigt pris. Tack vare att vi har mycket vind i Sverige är detta en utmärk källa.

Jordvärme
Det finns inga uppenbara nackdelar med denna energikälla eftersom den utnyttjar den värme som redan finns i jorden. Detta är extra effektivt under vintern.

Vågkraft
Ganska ny och obeprövad teknik som inte avger några som helst skadliga ämnen. Man omvandlar helt enkelt vågornas energi till elektricitet. Liknar vindkraften men utan att ha en negativ effekt på landskapsbilden.

Vattenkraft
Det finns idag redan stora vattenkraftverk vid i princip alla stora vattendrag. Detta är också ett väldigt miljövänligt alternativ utan utsläpp. Dock så förstör ett vattenkraft bilden av ett vackert landskap.

Olja och kol
Ger stora utsläpp av koldioxid och svavel- och kväveoxider. Svavel och kväveoxiderna kan i och för sig renas bort men detta är ändå den värsta källan av koldioxidutsläpp.

Kärnkraft
En effektiv men farlig energikälla som utnyttjat värmen från radioaktivt avfall. Säkerheten måste vara väldigt hög på kärnkraftverken eftersom det blir stora katastrofer vid läckage. De avger också väldigt farliga slaggprodukter som vi inte kan hantera på ett bra sätt.

Sol
Miljövänlig energikälla då den endast använder solens strålar för att skapa energi. Den enda miljöpåverkan är tillverkningen av solfångare.

Vätgas
Min favorit sparande jag till sist. Inga större miljöpåverkningar då den endast släpper ut vatten och kväveoxider. Framställs när man delar upp vatten i dess ursprungliga delar – syre och kväveoxid.